Güncan, Özge, & Balkarlı, S. (2023). Romantik Dönem’ de Yazılmış Geleneksel Konçerto Formu Dışındaki Orkestra Eşlikli Piyano Eserlerinin Literatür Taraması. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 25–35. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051281