Çetin, E. (2023). İktisadi Davranışların Psikolojik Temelleri: Davranışsal İktisat. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 156–161. https://doi.org/10.5281/zenodo.10056060