Gülen, B., & Çakmak, A. (2024). Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Algıları ile Sosyal-Duygusal Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(42), 653–663. https://doi.org/10.5281/zenodo.11434376