ARICIOĞLU, E.; KUTLUTÜRK, M. M. Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS), [S. l.], v. 7, n. 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı, p. 01–09, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10051516. Disponível em: https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/339. Acesso em: 4 mar. 2024.