YILDIRIM, Y. Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS), [S. l.], v. 7, n. 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı, p. 99–108, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10051998. Disponível em: https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/362. Acesso em: 26 şub. 2024.