ŞENGÜL, Hacer, Gürhan DİNÇ, Bektaş KOCABAŞ, Baha Erdem KAYACIK, Hüseyin EROL, ve Muzaffer DÜZCE. 2023. “Öğretmenlerin Mobbing Algıları”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS) 7 (31):515-27. https://doi.org/10.5281/zenodo.8116440.