AK, Abdurrahim, Hüsamettin KARAÇOLAK, Neriman AKSOY AKYOL, Emin İÇÖZ, Erkan ÖZCAN, ve Murat DEMİRAĞ. 2023. “Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS) 7 (33):926-38. https://doi.org/10.5281/zenodo.8308442.