Güncan, Özge, ve Serla Balkarlı. 2023. “Romantik Dönem’ De Yazılmış Geleneksel Konçerto Formu Dışındaki Orkestra Eşlikli Piyano Eserlerinin Literatür Taraması”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS) 7 (29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı):25-35. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051281.