Çetin, Emine. 2023. “İktisadi Davranışların Psikolojik Temelleri: Davranışsal İktisat”. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS) 7 (29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı):156-61. https://doi.org/10.5281/zenodo.10056060.