Yıldırım, Yusuf. 2023. “Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS) 7 (29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı):99-108. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051998.