Erdoğan, Burcu, ve Salih Güney. 2024. “İşletmelerde Mobbingin Çalışanların İş Motivasyonu Ve Yaratıcı Kişilik Özelliklerine Etkisi: Buna Yönelik Bir Araştırma”. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS) 8 (39):374-97. https://doi.org/10.5281/zenodo.10775662.