SONTAY, G. ve KARAMUSTAFAOĞLU, O. (2023) “Fen Bilimleri Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Gerçek Okul Deneyimlerine Dayalı Mesleğe Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”, Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), ss. 844–854. doi: 10.5281/zenodo.8290049.