AK, A., KARAÇOLAK, H., AKSOY AKYOL, N., İÇÖZ, E., ÖZCAN, E. ve DEMİRAĞ, M. (2023) “Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri”, Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), ss. 926–938. doi: 10.5281/zenodo.8308442.