Güncan, Özge ve Balkarlı, S. (2023) “Romantik Dönem’ de Yazılmış Geleneksel Konçerto Formu Dışındaki Orkestra Eşlikli Piyano Eserlerinin Literatür Taraması”, Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), ss. 25–35. doi: 10.5281/zenodo.10051281.