Çetin, E. (2023) “İktisadi Davranışların Psikolojik Temelleri: Davranışsal İktisat”, Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), ss. 156–161. doi: 10.5281/zenodo.10056060.