Yıldırım, Y. (2023) “Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), ss. 99–108. doi: 10.5281/zenodo.10051998.