Erdoğan, B. ve Güney, S. (2024) “İşletmelerde Mobbingin Çalışanların İş Motivasyonu ve Yaratıcı Kişilik Özelliklerine Etkisi: Buna Yönelik Bir Araştırma”, Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(39), ss. 374–397. doi: 10.5281/zenodo.10775662.