Gülen, B. ve Çakmak, A. (2024) “Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Algıları ile Sosyal-Duygusal Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(42), ss. 653–663. doi: 10.5281/zenodo.11434376.