[1]
Alper TORUN ve Şengül YALÇINKAYA, “İÇ MİMARLIK LİSANS EĞİTİMİNDE BİLGİ OKURYAZARLIĞI VE DERS ÖNERİSİ”, Prem. e-Journal Soc. Sci., c. 7, sy 30, ss. 386–399, May. 2023.