[1]
H. ŞENGÜL, G. DİNÇ, B. KOCABAŞ, B. E. KAYACIK, H. EROL, ve M. DÜZCE, “Öğretmenlerin Mobbing Algıları”, Prem. e-Journal Soc. Sci., c. 7, sy 31, ss. 515–527, Haz. 2023.