[1]
İlknur AVGALI BULUT, “Shaun Tan’ın ‘Kayıp Şey’ Adlı İkinci Çocukluk Dönemi İllüstrasyon Kitabının Tipografi Kullanımının Analizi”, Prem. e-Journal Soc. Sci., c. 7, sy 31, ss. 528–541, Haz. 2023.