[1]
G. SONTAY ve O. KARAMUSTAFAOĞLU, “Fen Bilimleri Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Gerçek Okul Deneyimlerine Dayalı Mesleğe Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”, Prem. e-Journal Soc. Sci., c. 7, sy 33, ss. 844–854, Ağu. 2023.