[1]
A. AK, H. KARAÇOLAK, N. AKSOY AKYOL, E. İÇÖZ, E. ÖZCAN, ve M. DEMİRAĞ, “Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri”, Prem. e-Journal Soc. Sci., c. 7, sy 33, ss. 926–938, Ağu. 2023.