[1]
E. Arıcıoğlu ve M. M. Kutlutürk, “Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği”, Prem. e-Journal Soc. Sci., c. 7, sy 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı, ss. 01–09, Eki. 2023.