[1]
E. Çetin, “İktisadi Davranışların Psikolojik Temelleri: Davranışsal İktisat”, Prem. e-Journal Soc. Sci., c. 7, sy 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı, ss. 156–161, Eki. 2023.