[1]
Y. Yıldırım, “Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Prem. e-Journal Soc. Sci., c. 7, sy 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı, ss. 99–108, Eki. 2023.