[1]
N. B. Yıkıcı, “Bağlanma Kuramı Perspektifinden Yetişkinlik Döneminde Eş Seçiminin İncelenmesi”, Prem. e-Journal Soc. Sci., c. 7, sy 37, ss. 1814–1828, Ara. 2023.