[1]
B. Gülen ve A. Çakmak, “Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Algıları ile Sosyal-Duygusal Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Prem. e-Journal Soc. Sci., c. 8, sy 42, ss. 653–663, May. 2024.