Alper TORUN, ve Şengül YALÇINKAYA. “İÇ MİMARLIK LİSANS EĞİTİMİNDE BİLGİ OKURYAZARLIĞI VE DERS ÖNERİSİ”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), c. 7, sy 30, Mayıs 2023, ss. 386-99, doi:10.37242/pejoss.4389.