ŞENGÜL, H., G. DİNÇ, B. KOCABAŞ, B. E. KAYACIK, H. EROL, ve M. DÜZCE. “Öğretmenlerin Mobbing Algıları”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), c. 7, sy 31, Haziran 2023, ss. 515-27, doi:10.5281/zenodo.8116440.