SONTAY, G., ve O. KARAMUSTAFAOĞLU. “Fen Bilimleri Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Gerçek Okul Deneyimlerine Dayalı Mesleğe Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), c. 7, sy 33, Ağustos 2023, ss. 844-5, doi:10.5281/zenodo.8290049.