AK, A., H. KARAÇOLAK, N. AKSOY AKYOL, E. İÇÖZ, E. ÖZCAN, ve M. DEMİRAĞ. “Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), c. 7, sy 33, Ağustos 2023, ss. 926-38, doi:10.5281/zenodo.8308442.