Güncan, Özge, ve S. Balkarlı. “Romantik Dönem’ De Yazılmış Geleneksel Konçerto Formu Dışındaki Orkestra Eşlikli Piyano Eserlerinin Literatür Taraması”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), c. 7, sy 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı, Ekim 2023, ss. 25-35, doi:10.5281/zenodo.10051281.