Yıldırım, Y. “Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), c. 7, sy 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı, Ekim 2023, ss. 99-108, doi:10.5281/zenodo.10051998.