Yıkıcı, N. B. “Bağlanma Kuramı Perspektifinden Yetişkinlik Döneminde Eş Seçiminin İncelenmesi”. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), c. 7, sy 37, Aralık 2023, ss. 1814-28, doi:10.5281/zenodo.10431668.