Özdemir, F. “Hz. Sâlih’in (a.S.) Devesinin Kült Olarak Yorumlanması Üzerine Bazı Değerlendirmeler”. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), c. 8, sy 39, Şubat 2024, ss. 302-10, doi:10.5281/zenodo.10760679.