Yeşilli Pangallo, H., ve H. B. Akdeniz. “Johannes Brahms’ın Op. 77 Re Majör Keman Konçertosunun İkinci Bölümündeki (Adagio) Ünlü Obua Solosunun Analizi”. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), c. 8, sy 39, Şubat 2024, ss. 405-14, doi:10.5281/zenodo.10784732.