Gülen, B., ve A. Çakmak. “Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Algıları Ile Sosyal-Duygusal Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), c. 8, sy 42, Mayıs 2024, ss. 653-6, doi:10.5281/zenodo.11434376.