ŞENGÜL, Hacer, Gürhan DİNÇ, Bektaş KOCABAŞ, Baha Erdem KAYACIK, Hüseyin EROL, ve Muzaffer DÜZCE. “Öğretmenlerin Mobbing Algıları”. Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS) 7, no. 31 (Haziran 30, 2023): 515–527. Erişim Mart 5, 2024. https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/231.