AK, Abdurrahim, Hüsamettin KARAÇOLAK, Neriman AKSOY AKYOL, Emin İÇÖZ, Erkan ÖZCAN, ve Murat DEMİRAĞ. “Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri”. Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS) 7, no. 33 (Ağustos 31, 2023): 926–938. Erişim Mart 5, 2024. https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/281.