Güncan, Özge, ve Serla Balkarlı. “Romantik Dönem’ De Yazılmış Geleneksel Konçerto Formu Dışındaki Orkestra Eşlikli Piyano Eserlerinin Literatür Taraması”. Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS) 7, no. 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı (Ekim 29, 2023): 25–35. Erişim Mart 5, 2024. https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/330.