Arıcıoğlu, Ebru, ve Murat Mustafa Kutlutürk. “Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği”. Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS) 7, no. 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı (Ekim 29, 2023): 01–09. Erişim Mart 4, 2024. https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/339.