Çetin, Emine. “İktisadi Davranışların Psikolojik Temelleri: Davranışsal İktisat”. Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS) 7, no. 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı (Ekim 29, 2023): 156–161. Erişim Temmuz 16, 2024. https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/360.