Yıldırım, Yusuf. “Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS) 7, no. 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı (Ekim 29, 2023): 99–108. Erişim Şubat 26, 2024. https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/362.