Erdoğan, Burcu, ve Salih Güney. “İşletmelerde Mobbingin Çalışanların İş Motivasyonu Ve Yaratıcı Kişilik Özelliklerine Etkisi: Buna Yönelik Bir Araştırma”. Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS) 8, no. 39 (Şubat 29, 2024): 374–397. Erişim Mayıs 28, 2024. https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/461.