Gülen, Burcu, ve Aygen Çakmak. “Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Algıları Ile Sosyal-Duygusal Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Premium e-Journal of Social Sciences (PEJOSS) 8, no. 42 (Mayıs 31, 2024): 653–663. Erişim Temmuz 16, 2024. https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/509.