1.
Arıcıoğlu E, Kutlutürk MM. Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Prem. e-Journal Soc. Sci. [Internet]. 29 Ekim 2023 [a.yer 05 Mart 2024];7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı):01-9. Erişim adresi: https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/339