1.
Yıldırım Y. Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Prem. e-Journal Soc. Sci. [Internet]. 29 Ekim 2023 [a.yer 26 Şubat 2024];7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı):99-108. Erişim adresi: https://pejoss.com/index.php/pub/article/view/362