Nohut Hasadının Elle Yapılışı ve Buna Bağlı Ortaya Çıkan Sorunlar (Tufanbeyli Örneği)


Özet Görüntüleme: 33 / PDF İndirme: 10

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10642761

Anahtar Kelimeler:

Nohut, nohut yüksekliği, elle nohut hasadı, sorunlar, verim, işçilik, gelir

Özet

Bu çalışmanın amacı, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinin kırsal mahallelerinde nohut hasadının elle yapılışını ve bundan kaynaklanan sorunları belirleyip çözüm önerilerinde bulunmaktır.

Çalışmada Tufanbeyli ilçesinin yükseltisi 1440 metrenin üzerinde ve yer şekilleri nedeniyle tarlaların küçük, engebeli ve taşlı olduğu 6 kırsal mahallesi örneklem olarak alınmıştır.

Bu yerleşmelerde önceden belirlenen 6 nohut tarlasında arazi çalışması ve gözlem, 6 nohut yolum işçisi ve 6 iş sahibiyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Nohut tarımı ile uğraşan 100 kişiye anket uygulanmıştır.

Elde edilen veri ve bulgulara göre Tufanbeyli ilçesi çevresinde nohut hasadının elle yapıldığı görülmüştür. Bu duruma bağlı olarak iş sahipleri ve işçilerin çeşitli sorunlar yaşadıkları saptanmıştır. Nohut yolumunun eğilerek yapılması ve gün boyu ayakta olunması nedeniyle bel, bacak ve ayak ağrıları ile aşırı yorgunluk çalışanların sorunlarının başında gelmektedir. El tahrişi, ellerde nasır ve yara oluşumu, güneş çarpması işçilerin yaşadığı diğer sorunlardır. İş sahiplerinin yaşadıkları sorunların başında işçi bulma zorluğu, hasatta gecikme ve buna bağlı ürün kaybı, işçi maliyetinin yüksekliği gelmektedir.

Tarlaların iyi işlenmesi, gübre kullanımının ve yabani otla mücadelenin yaygınlaşması, bitki yüksekliği fazla olan tohum çeşitlerinin ekilmesi ile makineli hasada geçilmesinin mümkün olacağı düşünülmüştür. Bu durumda hasat işçiliği kolaylaşacağından işçiliğe dayalı sorunlar azalacak ve verim yükselerek çiftçilerin gelirleri artacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aytaç, H., Çiftçi, C.Y., Atak, M., (2003), Nohut (Cicer arietinum L.) ta Sıra Arsı Mesafesi ile Tohum Miktarının Verim ve Verim Ögelerine Etkileri, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 12 (1-2), 42-53

Güler, İ. E. (2011). Erzurum Yöresinde Nohut Tarımının Mekanizasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri. Journal of the Institute of Science and Technology, 1(4), 91-98.

Karabak, S., & Cevher, C. (2002). Orta Anadolu Bölgesinde nohut ve mercimek tarımını sınırlandıran sosyo-ekonomik faktörlerin tespiti. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 11(1-2), 99-119.

Karaköy, T., (2008). Çukurova ve Orta Anadolu Bölgelerinden Toplanan Bazı Yerel Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinin Verim ve Verimle İlgili Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. (Doktora tezi), Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kasap, A., & Dursun, İ. (2013). Nohut tarımında farklı toprak işleme yöntemlerinin ürün verimi ve bazı verim unsurlarına etkilerinin belirlenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG), 2013(1), 70-83.

Küçükalbay, M., & Akbolat, D. (2012). Nohut Hasadı İçin Yerel Olarak Geliştirilen Makine ile Dane Kaybının Belirlenmesi. Journal of the Faculty of Agriculture/Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1), 1307-1315.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kaya, Y., Barış, E. F., Karaömerlioğlu, Özçağ, & Topaldemir, H. (2024). Nohut Hasadının Elle Yapılışı ve Buna Bağlı Ortaya Çıkan Sorunlar (Tufanbeyli Örneği). Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 226–235. https://doi.org/10.5281/zenodo.10642761