İntihal Politikası

YAYIN ETİĞİ VE İNTİHAL POLİTİKASI

PEJOSS tarafından tüm yazarların gönderim mektubu imzalaması istenmemektedir. İlgili yazar; yayın etiğine uymaktan sorumludur. İntihal için tüm makalelerde; makalenin sisteme yüklenmesi ile birlikte yazar tarafından gönderilmesi zorunlu olan rapor istenmektedir ve yönetim tarafından kontrolü sağlanır. Yazarlar, kendi kendine intihal dahil olmak üzere, intihalden kaçınmalıdırlar. PEJOSS tarafından yayınlanmak üzere benzerlik raporu sonuçları % 25'in üzerinde olan yazılar kabul edilmeyecektir. PEJOSS’e gönderilen bildiriler orijinal olmalı ve başka bir yerde yayınlanmak üzere yayınlanmamış veya sunulmamış olmalıdır (Bir broşür, kongre, sempozyum ya da toplantı biçiminde sunulması, yayının önünde bir engel değildir). % 25'in üzerinde intihal oranına sahip makalelerin bazı durumlarda yayınlanabilmesi derginin inisiyatifindedir.
Yayın kurulu, PEJOSS ile yayınlanmış makalelerin yayınlanmasıyla ilgili olası bir araştırma suistimalini tespit etmek ve önlemek amacıyla sunulan makaleleri kapsamlı bir şekilde kontrol edecektir. Bir araştırma görevi kötüye kullanımı tanımlanırsa, editörün ve yorumcuların geri bildirimlerine göre, ilgili yazar, makalelerin geri çekilmesi veya düzeltilmesinden sorumludur.

YAZARIN SORUMLULUKLARI

Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS) için, makaleler güncel literatür ve tartışmalarda araştırma, yenilik, teorik ve / veya pratik anlayışlar sunmaya çalışmalıdır.
Yazarlar, uluslararası bir kitleye hitap ettiklerini bilmelidir. Makaleler orijinal çalışmayı sunmalı ve uygun olan hallerde başkaları tarafından yapılan önemli katkıları kabul etmelidir.
İnceleme için PEJOSS’a gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmak üzere kabul edilmemelidir. Bir broşür, kongre, sempozyum ya da toplantı biçiminde sunulması, yayının önünde bir engel değildir. Bir yazar olarak, herhangi bir şekil, tablo veya başka bir kaynağın metninden alıntı yapmak istiyorsanız, izin vermeniz gerekir. Bu, doğrudan çoğaltmanın yanı sıra "türev üreme" (telif hakkıyla korunan bir kaynaktan önemli ölçüde türeyen yeni bir rakam veya tablo oluşturduğunuz yer) için de geçerlidir.
İlgili yazar her zaman hakem gözden geçirme sürecine katılmaya istekli olmalı ve geri çekilmeleri veya hata düzeltmelerini sağlamakla yükümlü olmalıdır. Tüm yazarların araştırmaya önemli katkıları olması beklenmektedir.
PEJOSS e-dergisine gönderilen makalenin tüm yasal sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Yayınlanmış makalelerin her türlü telif hakkı PEJOSS e-dergisine aittir. Ayrıca, yazarlara telif ücreti ödenmez.
Bir makale 10.000'den fazla kelimeyi ve 35 sayfayı geçmemelidir; Bu sınır; rakamları, referansları ve tabloları da içerir.